You are here:--

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้

By | มีนาคม 9th, 2018|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|0 Comments

มาตราฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน สำนักงาน กพ.

มาตราฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน สำนักงาน กพ. อ่านรายละเอียดที่นี่

By | มีนาคม 9th, 2018|Categories: งานจริยธรรม|0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553

ประกาศรายชื่อผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553 1.เครื่องราชฯปี 53 ข้าราชการ 2.เครื่องราชฯปี 53 พนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557

ประกาศรายชื่อผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 1.เครื่องราชฯปี 57 ข้าราชการ 2.เครื่องราชฯปี 57  พนักงานราชการ

การรับสมัครผู้แทนสมาชิกสวัสดิการ พก

การรับสมัครผู้แทนสมาชิกสวัสดิการ พก  ระเบียบการสมัครและแบบฟอร์มการรับสมัคร

By | มีนาคม 8th, 2018|Categories: กองทุนสวัสดิการ พก.|0 Comments

ระเบียบสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

ระเบียบสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)รายละเอียดระเบียบสวัสดิการ

สวัสดิการภายในส่วนราชการ พก.

สวัสดิการภายในส่วนราชการ พก.  รายละเอียดอ่านได้ที่นี่

By | มีนาคม 8th, 2018|Categories: สวัสดิการ|0 Comments

มาตราการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (2557 – 2561)

มาตราการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (2557 - 2561)อ่านรายละเอียดที่นี่

By | มีนาคม 8th, 2018|Categories: สาระน่ารู้|0 Comments