You are here:-ทนง ชุ่มชื่น

About ทนง ชุ่มชื่น

อดีตพนักงานราชการ พก. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์ข้อมูลคนพิการและสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน (กยผ.)

ประกาศรายชื่อผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553

ประกาศรายชื่อผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553 1.เครื่องราชฯปี 53 ข้าราชการ 2.เครื่องราชฯปี 53 พนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557

ประกาศรายชื่อผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 1.เครื่องราชฯปี 57 ข้าราชการ 2.เครื่องราชฯปี 57  พนักงานราชการ

การรับสมัครผู้แทนสมาชิกสวัสดิการ พก

การรับสมัครผู้แทนสมาชิกสวัสดิการ พก  ระเบียบการสมัครและแบบฟอร์มการรับสมัคร

By | มีนาคม 8th, 2018|Categories: กองทุนสวัสดิการ พก.|0 Comments

ระเบียบสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

ระเบียบสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)รายละเอียดระเบียบสวัสดิการ

สวัสดิการภายในส่วนราชการ พก.

สวัสดิการภายในส่วนราชการ พก.  รายละเอียดอ่านได้ที่นี่

By | มีนาคม 8th, 2018|Categories: สวัสดิการ|0 Comments

มาตราการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (2557 – 2561)

มาตราการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (2557 - 2561)อ่านรายละเอียดที่นี่

By | มีนาคม 8th, 2018|Categories: สาระน่ารู้|0 Comments